Elk jaar bezoeken 2,5 miljoen mensen de fysiotherapeut. De fysiotherapeut is onder de hulpverleners immers specialist in bewegen en helpt bij klachten die te maken hebben met bewegen. Te denken valt daarbij aan pijn in nek en lage rug, aan ademhalingsproblemen en conditieverlies, maar ook aan verstoorde ontwikkeling van de motoriek bij kinderen. De problemen kunnen veroorzaakt worden door overbelasting, een ongeval, door ouderdom of zijn soms gerelateerd aan het werk. Ook na een doorgemaakte ziekte, b.v. een C.V.A of na een operatie kan fysiotherapie de patiënt op weg helpen weer beter te gaan bewegen.

Een afspraak met de fysiotherapeut kunt u maken op u verwijzing van de arts of op eigen initiatief, zonder verwijzing. Als u geen verwijzing hebt, maar voor uw klacht het advies van de fysiotherapeut wilt, dan beoordelen wij eerst op grond van een vraaggesprek of behandeling van deze klacht door ons zin heeft. Wanneer dat het geval is, volgt verder onderzoek en behandeling. De behandeling van een fysiotherapeut duurt ongeveer een half uur. Tijdens de eerste afspraak brengt de fysiotherapeut de klachten in kaart. Hierbij kan het nodig zijn eerst uitgebreid te onderzoeken en te testen. In samenspraak met de patiënt wordt een behandelplan opgesteld. Soms kan hiermee tijdens het eerste bezoek al begonnen worden.

Indien het noodzakelijk is neemt de fysiotherapeut contact op met uw huisarts of specialist. Bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende medische informatie is of wanneer er complicaties zijn. Het aantal behandelingen kan variëren en is ondermeer afhankelijk van de mate en oorsprong van de klachten.

Naast de behandeling van klachten, besteedt de fysiotherapeut ook aandacht aan het voorkomen van klachten en beperkingen van het bewegingen. Dit preventieve adviseren en handelen is een middel om de kosten van de gezondheidszorg op langere termijn te beperken.

Een goed onderling contact tussen u en de behandelend fysiotherapeut is van belang. Vertrouwen en open communicatie zijn noodzakelijk om de behandeling optimaal te laten verlopen. De patiënt wordt daarom actief betrokken bij de voortgang van de therapie. Fysiotherapeut en patiënt leveren beide hun bijdrage en hebben hun verantwoordelijkheden voor het herstel van een stukje gezondheid.