“Bevallen doe je zo” is een cursus voor zwangere vrouwen die bestaat uit 4 lessen van 1,5 uur, waarin geleerd wordt hoe te ontspannen en om te gaan met pijn in de laatste periode van de zwangerschap en tijdens de bevalling. De cursus heeft als doel de vrouw zodanig voor te bereiden op de bevalling en haar inzicht te geven in het verloop daarvan, dat ze in staat is actief en adequaat te reageren op de situaties die zich kunnen voordoen.
De methode om de weeën op te vangen, die tijdens deze cursus aangeleerd wordt, sluit aan op de in Nederland gebruikelijke verloskundige praktijk.

  • Elke bijeenkomst heeft zowel een stukje voorlichting als
    een stukje praktische oefening.
  • De groepen bestaan uit maximaal 5 mensen.
  • De kosten bedragen € 75,- voor 4 lessen
  • Aanmelding via onze praktijk, telefonisch of per email.