Claudicatio Intermittens, ook wel etalagebenen genoemd, is het meest voorkomende symptoom van perifeer vaatlijden. (PAV) Claudicatio Intermittens wordt gekenmerkt door atherosclerose (slagaderverkalking) in de bloedvaten van en naar de benen. Door belemmering van de bloeddoorstroming is er tijdens inspanning een tekort aan zuurstoftoevoer naar de spieren, wat leidt tot pijn en kramp in de benen, wat met rust vrijwel weer volledig verdwijnt.

In Nederland heeft ongeveer 20% van de 55-plussers een vorm van PAV. Roken is de belangrijkste risicofactor voor het ontstaan van Claudicatio Intermittens. De behandeling bestaat uit gesuperviseerde looptraining gericht op verminderen van de pijnklachten, vergrootten van de loopafstand, verbeteren van het uithoudingsvermogen en spierkracht en het stimuleren van een verantwoorde leefstijl. Per 01-01-2017 worden 37 behandelingen fysiotherapie vanuit het basispakket vergoed.