Fit op gewicht is een cursus in samenwerking met de huisarts en diëtist. Het programma is geschikt voor mensen met een licht tot ernstig overgewicht die gemotiveerd zijn om hun leefstijl aan te passen en actiever te worden.

Het programma heeft een totale duur van 1 jaar. De eerste 12 weken wordt er 2 keer in de week onder begeleiding getraind. De training vindt plaats op maandag en donderdag met een groep van maximaal 6 personen.

Na de eerste 12 weken wordt er nog 1 keer in de week getraind onder begeleiding. Na een half jaar stopt de training in groepsverband.

Na 3 en 6  maanden is er een individueel contactmoment waarin de voortgang wordt gemeten. 1 jaar na de startdatum  is er een eindmeting.

Het doel van het programma is dat u verandering in uw leefstijl aanbrengt op het gebied van bewegen en voeding. De duur van het programma is zo gekozen dat er meer kans is op blijvend resultaat.

U kunt telefonisch of via de email meer informatie opvragen omtrent de cursus en aanmelding.