Om uw bezoek aan ons zo prettig mogelijk te maken hebben we de volgende huisregels opgesteld.

 • Binnen de praktijk gelden algemene normen en waarden.
 • Indien de parkeerruimte bij de praktijk vol is kunt u uw auto ook op de Tiendweg, net voor de brug parkeren, of op het parkeerterrein tegenover de Spar. Op sommige plaatsen moet u gebruik maken van een parkeerschijf.
 • Wanneer u een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn. De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen.
 • Kinderen in de wachtruimte behoren onder begeleiding van een volwassene te zijn tot dat zij opgehaald worden door de behandelend fysiotherapeut.
 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dat s.v.p.
 • Neemt u a.u.b. uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar de volgende afspraken op invullen.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaart geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.

Hygiëne

 • Graag bij elke behandeling een handdoek mee nemen, wij dragen zorg voor kleine handdoekjes in de oefenruimten en schone hoezen voor behandelbanken en kussens.
 • In verband met de aard van de fysiotherapeutische behandeling verzoeken we u om uw persoonlijke hygiëne in acht te nemen.
 • U wordt verzocht geen sterk geurende parfums of andere verzorgingsproducten te gebruiken, dit i.v.m. overlast die hierdoor veroorzaakt wordt bij patiënten en longklachten.
 • Wij vragen u passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen bij het uitvoeren van de behandeling en training.
 • Bij gebruik van trainingsmateriaal of -apparatuur vragen we u deze schoon achter te laten.

Agendabeleid

 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Als u uw afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of als u uw afspraak vergeet, brengen we kosten bij u in rekening.
 • Als we de telefoon niet kunnen beantwoorden kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat of een bericht via e-mail sturen naar info@efflux.nl.

Financiën en praktijkvoering

 • Fysiotherapie wordt voor u vergoed vanuit de aanvullende verzekering, indien u deze hebt afgesloten. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw verzekeringspakket. Uw zorgverzekeraar heeft u hierover op de hoogte gesteld. Wij kunnen meestal rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar, indien u niet voldoende verzekerd bent ontvangt u een nota.
 • Indien u in aanmerking komt voor vergoeding uit het basispakket van de zorgverzekering, kan er sprake zijn van een eigen risico en kan de hoogte van uw eigen bijdrage afhankelijk zijn van uw aanvullende verzekering. We verwachten dat u ons kunt informeren over uw aanspraken op uw verzekering voor fysiotherapie.
 • In voorkomende gevallen is er voor de behandelaar veel tijd gemoeid met verslaglegging en overleg. Indien dit de normen die hiervoor gelden sterk overschrijdt, zal over de manier waarop dit gedeclareerd wordt door de behandelaar met u overlegd worden.
 • Wij moeten onze praktijkvoering en -resultaten door de verzekeraars laten beoordelen op effectiviteit, hiervoor hebben wij uw medewerking nodig, in de zin dat u geënquêteerd kan worden door een externe partij over uw ervaringen met fysiotherapie Efflux. Wij verzoeken u deze enquête in te vullen.
 • De behandeldossiers kunnen geanonimiseerd uitgelezen worden door uw zorgverzekeraar, voor onderzoek naar de effectiviteit van fysiotherapie, hiervoor vragen we uw medewerking.
 • Ten aanzien van de bescherming van uw persoonlijke gegevens volgen wij de eisen die door de wetgeving (AVG en WGBO) aan ons gesteld worden.

 

2.1.6.a/27032019