• Binnen de praktijk gelden algemene normen en waarden.
 • Indien de parkeerruimte voor de praktijk vol is kunt u uw auto op het parkeerterrein tegenover de Spar parkeren. Op sommige plaatsen moet u gebruik maken van een parkeerschijf.
 • Wanneer u een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dat s.v.p.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen. Neem uw waardevolle eigendommen mee de behandelkamer in en laat deze niet aan de kapstok hangen.
 • Kinderen in de wachtruimte behoren onder begeleiding van een volwassene te zijn tot dat ze worden opgehaald door de behandelend fysiotherapeut.
 • Neemt u a.u.b. uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar de volgende afspraken op invullen.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaart geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.

Hygiëne

 • Graag direct na binnenkomst in de wachtkamer uw handen desinfecteren met de daarvoor aanwezige handgel.
 • Wij willen u vragen bij elke behandeling een groot badlaken mee te nemen dat de behandelbank kan bedekken. Wij dragen zorg voor het desinfecteren van de bank voor en na de behandeling.
 • In verband met de aard van de fysiotherapeutische behandeling verzoeken we u om uw persoonlijke hygiëne in acht te nemen.
 • U wordt verzocht geen sterk geurende parfums of andere verzorgingsproducten te gebruiken, dit i.v.m. overlast die hierdoor veroorzaakt wordt voor andere patiënten.
 • Graag passende kleding en schone (sport)schoenen dragen, bij de uitvoering van de oefeningen en training.
 • Indien u in onze oefenruimte traint willen we u vragen bij binnenkomst en vertrek uw handen te wassen.
 • Bij gebruik van trainingsmateriaal of -apparatuur vragen we u deze achteraf te reinigen met de aanwezige desinfecterende spray en papier.

Agendabeleid

 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Als u uw afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of als u uw afspraak vergeet, brengen we kosten bij u in rekening.
 • Als we de telefoon niet kunnen beantwoorden kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat of een bericht via e-mail sturen naar info@efflux.nl.

Financiën en praktijkvoering

 • Fysiotherapie wordt over het algemeen vergoed vanuit de aanvullende verzekering, indien u deze hebt afgesloten. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw verzekeringspakket.
 • Indien u in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de basisverzekering dient u rekening te houden met het eigen risico.
 • Uw zorgverzekeraar stelt u middels de polisvoorwaarden op de hoogte van uw mogelijke vergoeding. We verwachten dat u ons hierover kunt informeren.
 • Wij kunnen meestal rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar, indien u niet of niet voldoende verzekerd bent ontvangt u een nota.
 • In voorkomende gevallen is er voor de behandelaar veel tijd gemoeid met verslaglegging en overleg. Indien dit de normen die hiervoor gelden sterk overschrijdt, zal over de manier waarop dit gedeclareerd wordt door de behandelaar met u overlegd worden.

Persoonsgegevens

 • Wij moeten onze praktijkvoering en -resultaten door de verzekeraars laten beoordelen op effectiviteit, hiervoor hebben wij uw medewerking nodig, in de zin dat u geënquêteerd kan worden door een externe partij over uw ervaringen met fysiotherapie Efflux. Wij verzoeken u deze enquête in te vullen.
 • De behandeldossiers kunnen geanonimiseerd uitgelezen worden door uw zorgverzekeraar, voor onderzoek naar de effectiviteit van fysiotherapie, hiervoor vragen we uw medewerking.
 • Ten aanzien van de bescherming van uw persoonlijke gegevens volgen wij de eisen die door de wetgeving (AVG en WGBO) aan ons gesteld worden.

2.1.6.a/03052021