Kinderfysiotherapie is gericht op kinderen van 0 tot 18 jaar.

Bij kinderen zijn het onderzoek en de behandeling veelal gericht op de motorische vaardigheden en de ontwikkeling hiervan. Daarnaast kunnen er zich, net als bij volwassenen, problemen voordoen als gevolg van sportblessures of overbelasting.

Tijdens de behandeling wordt zo veel mogelijk geprobeerd aan te sluiten op de belevingswereld van de kinderen. Behandeling vindt altijd plaats in samenwerking met ouders, zodat ouders ook thuis hun kind kunnen ondersteunen en stimuleren.

Er kan sprake zijn van complexe problematiek, in dat geval vindt er overleg plaats met andere disciplines als logopedist, remedial teacher of medisch specialisten.