Longrevalidatie houdt in dat mensen met longaandoeningen worden gestimuleerd te bewegen, zodat hun beweegmogelijkheden in het dagelijks bestaan zoveel mogelijk op niveau gehouden worden.

Het doel van longrevalidatie is het inspanningsvermogen te onderhouden of vergroten door middel van gerichte conditietraining en spierkrachttraining.
Dit kan plaatsvinden in groepen of individueel, in de oefenzaal van de praktijk. Er vindt tijdens het oefenen regelmatig controle plaats van hart en longcondities, hartslag en zuurstofsaturatiemeting.

Voordat er begonnen wordt aan het oefenprogramma wordt eerst de hulpvraag van de patiënt besproken. Er worden algemene en individuele doelen opgesteld. We besteden daarbij aandacht aan tegenzin en/of angst voor inspanning, omgaan met lichamelijke beperkingen, verbeteren van adem- en hoesttechniek, verbeteren van inspanning- en uithoudings-vermogen en verbeteren van de kracht van grote lichaamsspieren en ademhalingsspieren. Gemiddeld duur een oefenprogramma 3 maanden.
Het doel is dat de patiënt daarna, indien dat mogelijk is, zijn conditie blijft onderhouden binnen het reguliere aanbod van sportverenigingen, sportscholen in de regio, of zelfstandig blijft bewegen op het behaalde niveau door b.v. lopen of fietsen.

De behandeling van COPD-patiënten vindt plaats in het kader van de beweegprogramma’s die binnen de KNGF ontwikkeld zijn, tevens maken wij deel uit van het COPD platform Zuid West Nederland. Binnen dit platform worden ketenzorg projecten opgezet om te komen tot een betere zorgverlening aan COPD-patiënten binnen de 1e en 2e lijn gezondheidszorg.