De cursus omgaan met COPD omvat 4 bijeenkomsten verspreid over 8 weken, waarbij we ingaan op de gevolgen die de aan longaandoening COPD voor de patiënt en zijn omgeving heeft.

In deze 4 bijeenkomsten bespreken we wat de oorzaak van COPD is.
We geven een stuk voorlichting omtrent de kenmerken van COPD.
Medicijngebruik wordt besproken, evenals adviezen t.a.v. bewegen.
Stoppen met roken en gezond gewicht vormen ook een thema. Bij deze bijeenkomsten is een diëtiste en COPD-verpleegkundige betrokken.

U kunt u voor deze cursus aanmelden via email of telefonisch bij onze praktijk. De bijeenkomsten worden in overleg gepland.