Wanneer kanker wordt vastgesteld heeft dat grote gevolgen voor iemand.  Persoonlijke omstandigheden komen in een ander perspectief en ook zijn/haar omgeving verandert daardoor. Tijdens of na de behandeling treden klachten op die verband houden met de aandoening of met de behandeling.

Revalidatie bij kanker kan helpen om klachten te verminderen. Dicht bij huis kunnen wij het volgende bieden:

-De stoornissen in de vocht regulatie die kunnen leiden tot  mogelijke verdikkingen in de huid  en vochtophopingen kunnen middels gerichte therapie en taping worden behandeld. Daarnaast kan het nodig zijn om littekenweefsel te behandelen .

-Bij  beperkingen van de gewricht beweeglijkheid die zijn ontstaan door bestralingen kan een onderdeel van de revalidatie zijn dat er wordt geoefend om de mobiliteit  van die gewrichten weer te herstellen.

-Een persoonlijk oncologische revalidatieprogramma (krachtopbouw, conditieopbouw, lifestyle coaching), waardoor de aan kanker gerelateerde moeheid  beheersbaar wordt en ook afneemt en de kwaliteit van het leven toeneemt. Dit wordt onder begeleiding van een fysiotherapeut uitgevoerd.

Er is een intensieve samenwerking  en overleg met de behandelend  specialist, huisarts, diëtist, psycholoog, thuiszorg.

Bij EFFLUX fysiotherapie wordt gewerkt volgens de richtlijn oncologische revalidatie . Voor verzekerde behandeling is een verwijsbrief van de arts noodzakelijk. De kosten van de revalidatie worden geheel of gedeeltelijk vergoed, de ziektekostenverzekeraar kan hierover informeren.