De ziektekostenverzekeraars kopen via een contract zorg in. Wij kunnen in veel gevallen direct bij uw ziektekostenverzekeraar declareren, dan ontvangt u geen nota.
Mochten we niet bij uw ziektekostenverzekeraar kunnen declareren, omdat u niet verzekerd bent voor de zorg die we u in onze praktijk bieden dan hanteren wij de volgende tarieven in 2021:

Behandeling fysiotherapie:
Behandeling kinderfysiotherapie:
Instructie ouders of verslaglegging kinderfysiotherapie:
Behandeling manuele therapie
Eenmalig fysiotherapeutisch consult
Langdurige behandeling
Enkelvoudige screening (DTF)
Screening, intake en onderzoek zonder verwijzing
Intake en onderzoek na verwijzing
Toeslag elke behandeling aan huis
Medische rapportage
Telefonisch consult
Niet nagekomen afspraak

€ 38,25
€ 52,00
€ 52,00
€ 50,00
€ 65,80
€ 52,60
€ 25,00
€ 57,80
€ 49,00
€ 19,60
€ 77,10
€ 25,00
75% tarief

Alle patiënten willen we op het volgende wijzen:

Wij gaan er van uit dat u bij verhindering een afspraak minstens 24 uur van te voren afzegt. Indien u niet komt op de gereserveerde tijd of niet 24 uur van te voren uw afspraak afzegt, dan brengen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening.